Může lapacho pomoci při boji s rakovinou?

Lapacho čaj

Velmi vážné diskuze panují nad otázkou, zda je možno díky lapachu vyléčit organismus od zákeřné rakoviny. Takto se ptalo mnoho lidí před námi a stejně tak hádanku chtěli rozluštit i vědci. Nejen dnes, ale dokonce již na konci devatenáctého století byla souvislost mezi účinky lapacha a nádorovitým onemocněním otázkou, na kterou se hledala odpověď.

Jistý lékař z Brazílie dokonce prý takto vyléčil svého bratra, který umíral na rakovinu. Podáváním extraktu z lapacha se mu podařilo bratra zachránit a tak léčbu aplikoval i na další nemocné. Výsledky byly uspokojivé, což se dostalo do podvědomí médií, ale také se o případ začala zajímat brazilská vláda.

Ve stejné době, jak se prováděl pokus v praxi v Brazílii, se prováděl pokus na pacientech s rakovinou v USA. Zde ale pořád jen v duchu laboratorního zkoumání. Mezitím se podařilo skutečně odhalit, že lapacho je účinné. Ať průběh nemoci odvrátí, anebo úplně zaženou.

Běžní lidé jsou rádi a jásají nad skvělými výsledky, které lapacho v souvislosti s rakovinou má a mají pocit, že se nemoc může vyléčit. Vědcům však pořád není zcela jasné, čím to je, že lapacho skutečně umí rakovinu pozastavit a v některých případech vyléčit.

Badání nebere konců a tak se o něco později podaří odhalit, že lapacho obsahuje dvě velice důležité a nezbytné látky, které nejenže pozastavují růst nádorových buněk, ale také jsou podstatné při regeneraci po chemoterapii a dokážou organismus opět dostat do těch správných „kolejí“.

Takový závěr představil Národní institut pro léčbu rakoviny v USA, když prováděl výzkumy na souvislosti rakoviny a účinků lapacha. Nadále prováděl pokusy, jak skvělé látky, které umí s rakovinou hrát vyrovnaný a také vítězný souboj, získat přímo z lapacha a aplikovat je v přípravcích, které se následně budou podávat pacientům.

Tímto výzkumem se jasně odhalily složky, které v lapachu jsou a které celou věc mají na svědomí. Jde celkem o dvě látky a to lapachol a beta-lapachon.

V té době se mnohem níž, jižněji, pokusil jistý brazilský lékař léčit své pacienty s rakovinou, právě odvarem z lapacha. Tím sám vedl jakýsi výzkum a poté popsal své odhalení, které vedlo k tomu, že ve většině případů se podařilo nemoc zcela odstranit, v jiných zastavit a při následné regeneraci narušeného organismu, byly opět nápomocny odvary z lapacha.

I když byly a jsou zprávy z laboratoří a výzkumných center velice sympatické, neustále se bádá a zkouší najít takový recept na léčbu, který by ji podchytil a co nejdříve vyléčil. Otázku, kterou si vědci také pokládají, je možnost prevence, která by zajistila úplné zamezení vzniku nemoci a ve věci také hraji prim otázka očkování. Jenže to je pořád v době bádání a mnohaletých výzkumů.

Dnes se už však ví, že obsažené látky, jako jsou lapachol a beta-lapachon, potlačují růst nádorových buněk. Dokonce samotný beta-lapachon je silným bojovníkem proti růstu buněk nádorů a celý růst jim tak omezuje, až zcela zakazuje.

Při výzkumech v USA byly také odhaleny buněčné enzymy NQO, které se ve zdravých buňkách vyskytují opravu v malém množství, anebo dokonce vůbec. Naopak u nádorovitých buněk, je těchto enzymů až neobyčejně velké množství.

Beta-lapachon dokáže způsobit vymření takto postižených buněk, ale současně zajistí, aby zdravé buňky zůstaly neporušeny. Uvedená látka dokáže napravit poškozenou DNA a tím být tedy velice silným bojovníkem s nepříjemnou rakovinou.

Výzkumy se stále provádějí, ale nemocným s rakovinou se jasně radí, ať lapacho užívají. Nejen v průběhu nemoci, ale důležité je lapacho i po chemoterapii, kdy opětovně nastartuje metabolismus.

Reagovat

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *